Využitie synergie prírodných látok v starostlivosti o pacienta s virózou

(prednáška v rámci Akadémie zdravia pre všetky generácie, 27.1.2021, webinár podporený spoločnosťou Alpen Pharma Group)

Dňa 27.1.2021 sa pod záštitou farmaceutickej firmy Alpen Pharma Group cez webové rozhranie www.akademiavzelavania.online konal zaujímavý webinár s názvom ,,Akadémia zdravia pre všetky generácie“. Na webináre odznelo celkovo 7 prednášok. Jednou z prednášajúcich bola aj PhrmDr. Mgr. Elena Kurin, PhD. s prednáškou ,,Využitie synergie prírodných látok v starostlivosti o pacienta s virózou“.

Prednáška bola rozdelená do troch hlavných častí, v ktorej pani doktorka podrobne rozobrala tri prírodné rastlinné látky. Tieto látky priaznivo ovplyvňujú obranné mechanizmy u pacienta s virózou.p>

Prvá časť bola venovaná plodom bazy čiernej (Sambucus nigra). Baza čierna ako všetci vieme je ker vysoký 3-5 metrov. Plody sú tmavofialové až čierne kôstkovice. Využívajú sa v prírodnom liečiteľstve ako laxatívum, diuretikum, analgetikum alebo pri terapii bronchitídy a nachladnutia. Obsahujú látky ako antokyaníny, flavonoidy, silicu, lektíny, vitamíny, minerálne látky a nenasýtené mastné kyseliny. In vitro štúdia preukázala, že extrakt z bazy stimuluje tvorbu cytokínov (IL-1β, IL-6, IL-8 a TNF-α) izolovaných monocytov (1). Iná in vitro štúdia ďalej ukázala, že extrakt z bazy indukuje tvorbu NO po aktivácií myších makrofágov lipopolysacharidom (LPS) (2). Veľmi zaujímavá in vitro štúdia preukázala, že extrakt z bazy bráni väzbe vírusu (chrípkového kmeňa A a B) na hostiteľskú bunku. Na tomto účinku sa podieľajú esterifikované flavonoidy (3). Krawitz et al. preukázali, že extrakt z bazy inhibuje rozvoj infekcie spôsobenej ľudskými kmeňmi vírusu chrípky v hostiteľských bunkách (4). V neposlednom rade bola uskutočnená aj in vivo štúdia. V tejto štúdií užívali šimpanzy buď extrakt z bazy (n=5), alebo placebo (n=5). Počas 6 mesiacov prejavovali symptómy podobné chrípke šimpanzy užívajúce extrakt z bazy celkovo 12 dní vs. 39 dní v prípade užívania placeba. Šimpanzy teda boli 3-krát menej náchylné ochorieť, ak boli liečené profylakticky (5). Randomizovaná klinická štúdia na 27 ľuďoch (15 štandardizovaný extrakt z bazy, 12 placebo) ukázala, že u 93,3% ľudí došlo k zmierneniu príznakov chrípky (vrátane horúčky) po troch dňoch od podania extraktu vs. 91,7% probandov užívajúcich placebo došlo k zmierneniu klinickej symptomatológie po 6 dňoch. Imunologické testy ukázali vyšší titer protilátok voči chrípke u jedincov, ktorí užívali extrakt. Neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky (3). Iná randomizovaná štúdia (n=60) ukázala, že klinické symptómy (ako bolesť, frekvencia kašľa, kvalita spánku, nazálna kongescia a výtok zo slizníc) vymiznú po 3-4 dňoch v skupine užívajúcej štandardizovaný extrakt z bazy vs. pri užívaní placeba až po 7-8 dňoch. Navyše užívanie analgetík a dekongestív bolo signifikatne nižšie v skupine užívajúcej extrakt (6).

V druhej časti prednášky sa pani doktorka venovala účinnosti užívania extraktu z koreňa muškátu hviezdicovitého (Pelargonium sidoides). Muškát je trvalá rastlina. Listy tejto rastliny sú okrúhle, srdcovité s dlhou stopkou. Kvety muškátu sú päťpočetné, súmerné, tmavo červené až čierne. Koreň muškátu je dužinatý a červeno sfarbený. Koreň muškátu obsahuje kumaríny, triesloviny, fenolové kyseliny a flavonoidy. Prevažna časť štúdií je robená na štandardizovanom extrakte z koreňa muškátu s názvom EPs®7630. Ukázalo sa, že EPs®7630 ovplyvňuje replikáciu sezónnej chrípky A (H1N1 a H3N2), respiračného syncyiálneho vírusu, ľudského koronavírusu (HCo-229E), vírusu parainfluenzy a Coxackie vírusu. EPs®7630 naopak neovplyvnil replikáciu vírusu vtáčej chrípky (H5N1), adenovírusov a rinovírusov (7). Iná in vitro štúdia ukázala, že EPs®7630 signifikantne zvyšuje prežívanie izolovaných ľudských bronchiálnych epitelových buniek (hBEC) pri inkubácii s rinovírusom (RV16). Navyše extrakt znižuje množstvo RV16 pozitívnych buniek po dvoch dňoch inkubácie. Táto štúdia ďalej ukázala zníženú expresiu väzobných membránových proteínov na hostiteľských bunkách a zvýšenú expresiu antivírusových proteínov (β-defensín a SOCS-1) (8). Zo štúdie Kolodziej et al. sme sa naučili, že EPs®7630 zvyšuje indukciu TNF-α a INF-γ podobnej aktivity a zároveň zvyšuje syntézu INF- β v izolovaných MG-63 bunkách (9). Randomizovaná a dvojito zaslepená klinická štúdia porovnávala účinnosť EPs®7630 (n=64) a placeba (n=60) v 6 centrách. Ukázala, že EPs®7630 indukuje vo väčšej skupine pacientov vymiznutie chrapotu a kašľu, ako aj bolesti na hrudníku na 7. deň užívania v porovnaní s placebom. Zároveň sa vyskytli len mierne nežiaduce účinky. Koagulačné časy PT a aPTT boli bez rozdielu v skupinách (10). Vo všeobecnosti sa dá povedať, že nežiaduce účinky extraktu s koreňa muškátu sú len mierne a prechodné. Najčastejšie sa vyskytujú gastrointestinálne problémy (hnačka, dyskomfort, nauze a vomitus), hypersenzitívne reakcie (prevažne na koži) a krvácanie z ďasien a nosa.

V poslednej časti prednášky sa pani doktorka venovala β-glukánom pochádzajúcich z pivných kvasiniek (Saccharomyces cerevisiae). β-glukány sú široko zastúpené v kvasinkách, hubách, v niektorých baktériách, riasach a cereáliách. Súčasný výskum β-glukánov sa zameriava na ich schopnosť stimulovať imunitný systém, antitumorovú aktivitu, schopnosť znižovať cholesterol a hypoglykemickú aktivitu. Dôležité si je uvedomiť, že β-glukány sú najrozšírenejšie polysacharidy stien húb. Stavovce, vrátane ľudí si ich nedokážu syntetizovať, čím sa stávajú pre organizmus cudzie – a radia sa ku kľúčovým molekulárnym vzorom asociovaným s patogénom. Aktivujú tak vrodenú a špecifickú imunitu. U β-glukánov pozorujeme imunomodulačný účinok (aktivácia makrofágov, NK bbuniek a komplementovej dráhy, stimulácia T-lymfocytov, zvýšenie tvorby protilátok a cytokínov – IL-2, IL-3, IL-6, IL-8, IL-10 a IL-12). β-glukány sú rozpoznávané imunokomponentnými bunkami v Peyerových plakoch a vedú k ich priamej aktivácii. In vivo sú β-glukány po podaní per os v tenkom čreve okamžite vychytávané makrofágmi, v nich sú fragmentované na menšie častice. Po uvoľnení reagujú s cirkulujúcimi granulocytmi, monocytmi a dendrickými bunkami, čím spúšťajú imunitnú odpoveď. V in vivo štúdii užívali 8-týždňové myši profylakticky extrakt z mycélia húb (MaitakeGold 404) (n=10) alebo placebo (n=10). Na 14. deň boli infikované vírusom chrípky (H5N1). Na 14. deň od infikovania neprežila žiadna myš v placebovej skupine. Naproti tomu vo výskumnej skupine prežilo až 6 myší. Zároveň vo výskumnej skupine bol pozorovaný signifikantný nárast INF- γ a protilátok, ako aj pokles titra vírusu (11).

Použitá literatúra
1. Barak et al. Eur Cytokine Netw 2001;12(2):290-296.
2. Barsett et al. European Journal of Medicinal Plants 2012; 2(3):216-229.
3. Zakay-Rones et al. J Altern Complement Med 1995; 1:361-369.
4. Krawitz et al. BMC Complement Altern Med 2011; 11:16.
5. Burge et al. International Zoo News 1999;46(1):16-19.
6. Zakay-Rones et al. J Int Med Res 2004; 32:132-140.
7. Michaelis et al. Phytomedicine 2011; 18:384-386.
8. Roth et al. PLoS ONE 2019; 14(2):e02107.
9. Kolodziej et al. Phytomedicine 2003; 10:18-24.
10. Golovatiuk et al. Forschung und klinische Anwendung. 2002; 1:3-12.
11. Vetvicka et al. Ann Transl Med 2015; 3:22.

Alpikol
Prírodný sirup na podporu imunity
viac o produkte